Antagningspoäng för Konst, kultur och ekonomi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43990

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 15.11 0.35 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Konst, kultur och ekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 15.11 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

168

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 168 personer till Konst, kultur och ekonomi vid Södertörns högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 11 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 10 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.69 16.08 0.60 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Konst, kultur och ekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.69 i urvalsgrupp BI, 16.08 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

193

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 193 personer till Konst, kultur och ekonomi vid Södertörns högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 11 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 10 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 17.27 0.85 0.00
Urval 2 14.67 15.77 0.65 3.00
För höstterminen år 2016 hade Konst, kultur och ekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

239

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 239 personer till Konst, kultur och ekonomi vid Södertörns högskola varav 33 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 7 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 10 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.10 0.80 0.00
Urval 2 15.60 15.70 0.40
För höstterminen år 2015 hade Konst, kultur och ekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

245

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 245 personer till Konst, kultur och ekonomi vid Södertörns högskola varav 39 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 10 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 6 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.85 16.26 0.80 0.00
Urval 2 15.38 15.15 0.60
För höstterminen år 2014 hade Konst, kultur och ekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.85 i urvalsgrupp BI, 16.26 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

241

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 241 personer till Konst, kultur och ekonomi vid Södertörns högskola varav 31 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 11 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 11 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm