Antagningspoäng för Kulturanalys, inriktning hållbar utveckling vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41858

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.03 16.17 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kulturanalys, inriktning hållbar utveckling vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.03 i urvalsgrupp BI, 16.17 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 123 personer till Kulturanalys, inriktning hållbar utveckling vid Södertörns högskola varav 12 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 2 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 8 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm