Antagningspoäng för Logistik och ekonomi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43989

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 16.61 0.85 0.00 4.00
Urval 2 15.89 16.04 0.75 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Logistik och ekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

681

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 681 personer till Logistik och ekonomi vid Södertörns högskola varav 103 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 28 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 32 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.27 0.75 0.00 3.50
Urval 2 15.10 15.39 0.60 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Logistik och ekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

563

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 563 personer till Logistik och ekonomi vid Södertörns högskola varav 68 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 25 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 27 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.05 16.81 0.95 0.00 0.00
Urval 2 16.05 16.73 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Logistik och ekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.05 i urvalsgrupp BI, 16.81 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

616

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

52

Under HT2018 sökte 616 personer till Logistik och ekonomi vid Södertörns högskola varav 61 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 28 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 31 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 16.58 1.10 0.00
Urval 2 16.50 16.25 1.05
För höstterminen år 2017 hade Logistik och ekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 16.58 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

847

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 847 personer till Logistik och ekonomi vid Södertörns högskola varav 83 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 22 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 27 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 18.37 1.10 0.00
Urval 2 17.45 17.83 1.00
För höstterminen år 2016 hade Logistik och ekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 18.37 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

829

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 829 personer till Logistik och ekonomi vid Södertörns högskola varav 117 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 20 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 23 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.22 1.05
Urval 2 17.10 16.63 1.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Logistik och ekonomi på Södertörns högskola 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.22 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

966

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 966 personer till Logistik och ekonomi vid Södertörns högskola varav 114 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 28 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 30 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 16.95 1.05 0.00
Urval 2 17.20 16.39 0.90
För höstterminen år 2014 hade Logistik och ekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 16.95 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

867

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 867 personer till Logistik och ekonomi vid Södertörns högskola varav 105 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 24 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 26 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm