Antagningspoäng för Magisterprogram i Europarättsliga studier vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43833

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magisterprogram i Europarättsliga studier vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

43

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2017 sökte 43 personer till Magisterprogram i Europarättsliga studier vid Södertörns högskola varav 12 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 2 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 2 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Magisterprogram i Europarättsliga studier vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 47 personer till Magisterprogram i Europarättsliga studier vid Södertörns högskola varav 12 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 3 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram i Europarättsliga studier vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under HT2015 sökte 51 personer till Magisterprogram i Europarättsliga studier vid Södertörns högskola varav 17 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 6 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm