Antagningspoäng för Magisterprogram i filosofi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42937

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2017 hade utbildningen Magisterprogram i filosofi på Södertörns högskola i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 0 personer till Magisterprogram i filosofi vid Södertörns högskola varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Magisterprogram i filosofi vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under HT2016 sökte 35 personer till Magisterprogram i filosofi vid Södertörns högskola varav 17 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 12 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 12 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram i filosofi vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 22 personer till Magisterprogram i filosofi vid Södertörns högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram i filosofi vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 13 personer till Magisterprogram i filosofi vid Södertörns högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 7 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm