Antagningspoäng för Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42959

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 52 personer till Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete vid Södertörns högskola varav 13 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 2 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm