Antagningspoäng för Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42809

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete vid Södertörns högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

10

Under HT2018 sökte 54 personer till Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete vid Södertörns högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 4 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm