Antagningspoäng för Magisterprogram i internationellt företagande vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43975

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magisterprogram i internationellt företagande vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

114

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

21

Under HT2017 sökte 114 personer till Magisterprogram i internationellt företagande vid Södertörns högskola varav 11 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 9 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 13 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Magisterprogram i internationellt företagande vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

139

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 139 personer till Magisterprogram i internationellt företagande vid Södertörns högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 14 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 16 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram i internationellt företagande vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 160 personer till Magisterprogram i internationellt företagande vid Södertörns högskola varav 17 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 8 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram i internationellt företagande vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

156

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 156 personer till Magisterprogram i internationellt företagande vid Södertörns högskola varav 19 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 13 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 12 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm