Antagningspoäng för Magisterprogram i konstvetenskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42910

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2015 hade Magisterprogram i konstvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under VT2015 sökte 30 personer till Magisterprogram i konstvetenskap vid Södertörns högskola varav 13 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Magisterprogram i konstvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under VT2014 sökte 22 personer till Magisterprogram i konstvetenskap vid Södertörns högskola varav 11 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 0 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm