Antagningspoäng för Magisterprogram i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42922

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Magisterprogram i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

7

Under VT2017 sökte 18 personer till Magisterprogram i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 5 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2016 hade Magisterprogram i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under VT2016 sökte 21 personer till Magisterprogram i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Magisterprogram i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under VT2015 sökte 16 personer till Magisterprogram i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 0 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen VT2014 hade utbildningen Magisterprogram i litteraturvetenskap på Södertörns högskola i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

13

Under VT2014 sökte 0 personer till Magisterprogram i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 4 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm