Antagningspoäng för Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43955

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

13

Under VT2014 sökte 74 personer till Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen vid Södertörns högskola varav 30 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 3 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 1 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm