Antagningspoäng för Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42881

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning vid Södertörns högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

13

Under VT2018 sökte 24 personer till Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning vid Södertörns högskola varav 14 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 0 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 0 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm