Antagningspoäng för Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42923

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

13

Under VT2017 sökte 30 personer till Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning vid Södertörns högskola varav 14 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 1 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 1 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2016 hade Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

11

Under VT2016 sökte 25 personer till Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning vid Södertörns högskola varav 11 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 3 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 2 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

8

Under VT2015 sökte 32 personer till Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning vid Södertörns högskola varav 10 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 2 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2014 sökte 39 personer till Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning vid Södertörns högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 1 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 0 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm