Antagningspoäng för Magisterprogram i praktisk kunskap, med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42824

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2017 hade Magisterprogram i praktisk kunskap, med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 63 personer till Magisterprogram i praktisk kunskap, med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan vid Södertörns högskola varav 42 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 2 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 0 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram i praktisk kunskap, med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

24

Under HT2015 sökte 54 personer till Magisterprogram i praktisk kunskap, med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan vid Södertörns högskola varav 33 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 2 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 1 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm