Antagningspoäng för Management med IT vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43984

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.29 0.85 0.00 4.00
Urval 2 15.72 16.77 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Management med IT vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.29 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

537

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 537 personer till Management med IT vid Södertörns högskola varav 49 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 25 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 26 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 16.18 0.85 0.00 0.00
Urval 2 16.05 16.00 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Management med IT vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 16.18 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

531

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 531 personer till Management med IT vid Södertörns högskola varav 55 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 28 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 27 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.04 17.44 1.00 0.00 0.00
Urval 2 16.45 16.90 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Management med IT vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.04 i urvalsgrupp BI, 17.44 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

618

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 618 personer till Management med IT vid Södertörns högskola varav 57 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 24 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 26 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.08 1.00 0.00
Urval 2 16.50 16.40 0.90
För höstterminen år 2017 hade Management med IT vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.08 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

663

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 663 personer till Management med IT vid Södertörns högskola varav 51 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 21 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 20 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.46 16.99 1.00 0.00
Urval 2 16.30 16.50 0.95
För höstterminen år 2016 hade Management med IT vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.46 i urvalsgrupp BI, 16.99 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

573

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 573 personer till Management med IT vid Södertörns högskola varav 39 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 24 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 25 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.44 1.05 0.00
Urval 2 17.30 16.21 1.00
För höstterminen år 2015 hade Management med IT vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.44 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

675

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 675 personer till Management med IT vid Södertörns högskola varav 51 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 24 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 23 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 16.81 1.00 0.00
Urval 2 16.90 16.11 0.85
För höstterminen år 2014 hade Management med IT vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 16.81 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

504

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 504 personer till Management med IT vid Södertörns högskola varav 40 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 29 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 29 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm