Antagningspoäng för Masterprogram i estetik vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42834

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Masterprogram i estetik vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

17

Under VT2017 sökte 34 personer till Masterprogram i estetik vid Södertörns högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 5 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 4 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm