Antagningspoäng för Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Euro vid Södertörns högskola

Programkod: SH-41823

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Euro vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 18 personer till Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Euro vid Södertörns högskola varav 1 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Euro vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 18 personer till Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Euro vid Södertörns högskola varav 1 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm