Antagningspoäng för Masterprogram i konstvetenskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42820

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Masterprogram i konstvetenskap vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

8

Under VT2017 sökte 23 personer till Masterprogram i konstvetenskap vid Södertörns högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 2 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm