Antagningspoäng för Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43985

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 105 personer till Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 12 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

107

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 107 personer till Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 14 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 2 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 3 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 77 personer till Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 6 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm