Antagningspoäng för Masterprogram i praktisk kunskap vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42825

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i praktisk kunskap vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

67

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 67 personer till Masterprogram i praktisk kunskap vid Södertörns högskola varav 32 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 12 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 14 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i praktisk kunskap vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

49

Under HT2015 sökte 94 personer till Masterprogram i praktisk kunskap vid Södertörns högskola varav 64 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 6 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 4 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm