Antagningspoäng för Master's Programme in English vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42828

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Master's Programme in English vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

62

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 62 personer till Master's Programme in English vid Södertörns högskola varav 22 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 27% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm