Antagningspoäng för Master's Programme in English-Language Literature - Postcolonialism and Multiculturalism vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42863

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2017 hade Master's Programme in English-Language Literature - Postcolonialism and Multiculturalism vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 50 personer till Master's Programme in English-Language Literature - Postcolonialism and Multiculturalism vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 25% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm