Antagningspoäng för Master's Programme in Environmental Science vid Södertörns högskola

Programkod: SH-44926

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Master's Programme in Environmental Science vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 124 personer till Master's Programme in Environmental Science vid Södertörns högskola varav 31 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 9 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 4 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Master's Programme in Environmental Science vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 96 personer till Master's Programme in Environmental Science vid Södertörns högskola varav 26 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 11 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 13 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Master's Programme in Environmental Science vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

21

Under HT2015 sökte 91 personer till Master's Programme in Environmental Science vid Södertörns högskola varav 22 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 8 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 5 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Master's Programme in Environmental Science vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 119 personer till Master's Programme in Environmental Science vid Södertörns högskola varav 33 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 10 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm