Antagningspoäng för Master's Programme in Environmental Science vid Södertörns högskola

Programkod: SH-44841

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Master's Programme in Environmental Science vid Södertörns högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

93

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

26

Under HT2018 sökte 93 personer till Master's Programme in Environmental Science vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 7 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 10 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm