Antagningspoäng för Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42958

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

129

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

27

Under HT2017 sökte 129 personer till Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis vid Södertörns högskola varav 23 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 4 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 2 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 43% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

95

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 95 personer till Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis vid Södertörns högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 6 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 38% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 108 personer till Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis vid Södertörns högskola varav 20 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 3 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

121

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 121 personer till Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis vid Södertörns högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 3 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm