Antagningspoäng för Medier, engelska och globalisering vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42925

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.64 15.31 0.50 0.00 3.00
Urval 2 0.00 12.20 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Medier, engelska och globalisering vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.64 i urvalsgrupp BI, 15.31 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

257

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under VT2020 sökte 257 personer till Medier, engelska och globalisering vid Södertörns högskola varav 46 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 17 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 22 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.25 15.50 0.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2019 hade Medier, engelska och globalisering vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.25 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

221

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under VT2019 sökte 221 personer till Medier, engelska och globalisering vid Södertörns högskola varav 23 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 16 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 20 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.17 15.58 0.70 0.00 4.00
Urval 2 14.00 14.44 0.45 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Medier, engelska och globalisering vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.17 i urvalsgrupp BI, 15.58 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

374

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under VT2018 sökte 374 personer till Medier, engelska och globalisering vid Södertörns högskola varav 38 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 18 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 19 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.04 0.80 3.50
Urval 2 15.40 15.50 0.60 3.00
Vårterminen år 2017 hade Medier, engelska och globalisering vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.04 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

413

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under VT2017 sökte 413 personer till Medier, engelska och globalisering vid Södertörns högskola varav 67 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 17 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 18 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 16.61 1.00 0.00
Urval 2 16.90 16.15 0.85 3.00
Vårterminen år 2016 hade Medier, engelska och globalisering vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

499

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under VT2016 sökte 499 personer till Medier, engelska och globalisering vid Södertörns högskola varav 85 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 14 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 17 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 16.81 0.85 3.00
Urval 2 16.64 16.54 0.75 3.00
Vårterminen år 2015 hade Medier, engelska och globalisering vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 16.81 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

465

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2015 sökte 465 personer till Medier, engelska och globalisering vid Södertörns högskola varav 65 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 18 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 19 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 16.80 0.90 4.00
Urval 2 16.10 15.52 0.60 3.00
Vårterminen år 2014 hade Medier, engelska och globalisering vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

503

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2014 sökte 503 personer till Medier, engelska och globalisering vid Södertörns högskola varav 85 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 12 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 16 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm