Antagningspoäng för Medievetarprogrammet vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42955

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.33 17.19 0.55 0.00 3.50
Urval 2 15.42 16.50 0.35 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Medievetarprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.33 i urvalsgrupp BI, 17.19 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

445

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 445 personer till Medievetarprogrammet vid Södertörns högskola varav 71 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 11 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 14 var män och 66 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.81 15.50 0.65 0.00 0.00
Urval 2 14.79 14.24 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Medievetarprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.81 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

343

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2019 sökte 343 personer till Medievetarprogrammet vid Södertörns högskola varav 48 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 10 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 10 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.40 0.65 0.00 0.00
Urval 2 14.20 14.65 0.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Medievetarprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

350

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 350 personer till Medievetarprogrammet vid Södertörns högskola varav 29 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 14 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 15 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.60 0.80 3.00
Urval 2 15.70 15.80 0.70 2.50
För höstterminen år 2017 hade Medievetarprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

586

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 586 personer till Medievetarprogrammet vid Södertörns högskola varav 52 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 12 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 9 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.00 0.80 3.00
Urval 2 16.85 15.83 0.65 3.00
För höstterminen år 2016 hade Medievetarprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

603

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 603 personer till Medievetarprogrammet vid Södertörns högskola varav 41 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 18 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 14 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.03 17.09 1.00 3.00
Urval 2 17.30 16.01 0.80
För höstterminen år 2015 hade Medievetarprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.03 i urvalsgrupp BI, 17.09 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

649

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 649 personer till Medievetarprogrammet vid Södertörns högskola varav 68 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 16 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 16.98 0.90 0.00
Urval 2 17.10 16.80 0.80
För höstterminen år 2014 hade Medievetarprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 16.98 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

727

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 727 personer till Medievetarprogrammet vid Södertörns högskola varav 71 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 14 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 14 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm