Antagningspoäng för Miljö och utveckling vid Södertörns högskola

Programkod: SH-44910

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 15.30 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Miljö och utveckling vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

250

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 250 personer till Miljö och utveckling vid Södertörns högskola varav 44 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 10 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 11 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.65 13.48 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Miljö och utveckling vid Södertörns högskola antagningspoängen 12.65 i urvalsgrupp BI, 13.48 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

185

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under VT2020 sökte 185 personer till Miljö och utveckling vid Södertörns högskola varav 33 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 16 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.24 14.72 0.40 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Miljö och utveckling vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.24 i urvalsgrupp BI, 14.72 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

249

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 249 personer till Miljö och utveckling vid Södertörns högskola varav 38 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 13 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 11 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.45 15.73 0.70 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2018 hade Miljö och utveckling vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.45 i urvalsgrupp BI, 15.73 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under VT2018 sökte 266 personer till Miljö och utveckling vid Södertörns högskola varav 48 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 11 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 10 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.84 16.15 0.40 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Miljö och utveckling vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.84 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

311

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 311 personer till Miljö och utveckling vid Södertörns högskola varav 41 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 13 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.95 16.05 0.70 3.00
Urval 2 12.58 3.00
Vårterminen år 2017 hade Miljö och utveckling vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.95 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

295

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under VT2017 sökte 295 personer till Miljö och utveckling vid Södertörns högskola varav 45 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 14 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 13 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 15.69 0.80 4.00
Urval 2 15.10 15.10 0.50 3.00
För höstterminen år 2016 hade Miljö och utveckling vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 15.69 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

352

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 352 personer till Miljö och utveckling vid Södertörns högskola varav 49 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 17 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 21 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.97 0.90 3.00
Urval 2 14.58 15.75 0.55 3.00
Vårterminen år 2016 hade Miljö och utveckling vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.97 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

323

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2016 sökte 323 personer till Miljö och utveckling vid Södertörns högskola varav 56 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 25 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 15.94 0.85 4.00
Urval 2 15.35 15.24 0.65 3.00
För höstterminen år 2015 hade Miljö och utveckling vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 15.94 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

400

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 400 personer till Miljö och utveckling vid Södertörns högskola varav 63 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 13 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 17 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.29 0.95 3.50
Urval 2 16.50 14.82 0.80 3.50
Vårterminen år 2015 hade Miljö och utveckling vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.29 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

476

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2015 sökte 476 personer till Miljö och utveckling vid Södertörns högskola varav 84 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 11 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 17.27 0.85 0.00
Urval 2 15.75 16.00 0.75
För höstterminen år 2014 hade Miljö och utveckling vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

467

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 467 personer till Miljö och utveckling vid Södertörns högskola varav 58 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 13 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 13 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.84 0.85 0.00
Urval 2 15.85 16.81 0.65 3.00
Vårterminen år 2014 hade Miljö och utveckling vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.84 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

348

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under VT2014 sökte 348 personer till Miljö och utveckling vid Södertörns högskola varav 62 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 12 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 14 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm