Antagningspoäng för Naturvetenskapligt basår (gymnasienivå) vid Södertörns högskola

Programkod: SH-44924

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.10 1.10 4.00
Urval 2 16.88 16.05 0.95 4.00
För höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt basår (gymnasienivå) vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

627

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 627 personer till Naturvetenskapligt basår (gymnasienivå) vid Södertörns högskola varav 70 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 12 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 15 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm