Antagningspoäng för Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43982

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.84 18.70 1.05 0.00 4.00
Urval 2 19.50 18.35 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.84 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1748

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

39

Under HT2020 sökte 1748 personer till Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi vid Södertörns högskola varav 332 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 5 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 5 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 18.33 1.00 0.00 4.00
Urval 2 19.09 17.71 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 18.33 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1416

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

42

Under HT2019 sökte 1416 personer till Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi vid Södertörns högskola varav 247 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 8 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 7 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.16 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.44 18.10 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.16 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1642

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

42

Under HT2018 sökte 1642 personer till Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi vid Södertörns högskola varav 217 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 3 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 4 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.83 19.60 1.20 4.00
Urval 2 18.70 18.55 1.10 4.00
För höstterminen år 2017 hade Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.83 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2020

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 2020 personer till Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi vid Södertörns högskola varav 246 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 8 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 12 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 20.44 1.15 4.00
Urval 2 19.60 19.85 1.05 4.00
För höstterminen år 2016 hade Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 20.44 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2540

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 2540 personer till Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi vid Södertörns högskola varav 322 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 5 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 20.20 1.25 4.00
Urval 2 19.60 18.85 1.15 4.00
För höstterminen år 2015 hade Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2645

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 2645 personer till Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi vid Södertörns högskola varav 343 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 7 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 5 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 20.80 1.25 0.00
Urval 2 19.90 19.10 1.20
För höstterminen år 2014 hade Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 20.80 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2395

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

33

Under HT2014 sökte 2395 personer till Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi vid Södertörns högskola varav 293 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 6 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 6 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm