Antagningspoäng för Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43983

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 17.76 0.90 0.00 3.50
Urval 2 18.80 17.76 0.85 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1187

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

39

Under HT2020 sökte 1187 personer till Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 143 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 4 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 3 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 18.27 0.95 0.00 4.00
Urval 2 18.60 17.36 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, 18.27 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1125

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

42

Under HT2019 sökte 1125 personer till Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 139 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 9 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 7 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.50 1.05 0.00 4.00
Urval 2 18.18 18.20 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1262

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

42

Under HT2018 sökte 1262 personer till Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 145 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 9 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 7 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 18.75 1.15 4.00
Urval 2 18.40 18.04 1.05 4.00
För höstterminen år 2017 hade Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1695

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 1695 personer till Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 181 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 5 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 7 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.79 19.00 1.15 4.00
Urval 2 19.20 17.86 1.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.79 i urvalsgrupp BI, 19.00 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2187

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 2187 personer till Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 243 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 5 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 5 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 20.10 1.20 4.00
Urval 2 19.30 19.40 1.10 4.00
För höstterminen år 2015 hade Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 20.10 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2118

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 2118 personer till Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 211 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 6 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 4 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.84 18.70 1.20 0.00
Urval 2 19.40 18.48 1.10
För höstterminen år 2014 hade Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.84 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2006

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

33

Under HT2014 sökte 2006 personer till Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi vid Södertörns högskola varav 209 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 6 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 5 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm