Antagningspoäng för Political Science, Master's Programme vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43951

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Political Science, Master's Programme vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 94 personer till Political Science, Master's Programme vid Södertörns högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Political Science, Master's Programme vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

100

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 100 personer till Political Science, Master's Programme vid Södertörns högskola varav 13 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 6 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Political Science, Master's Programme vid Södertörns högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

12

Under HT2014 sökte 119 personer till Political Science, Master's Programme vid Södertörns högskola varav 12 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 7 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm