Antagningspoäng för Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot opinionsbildning vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42903

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.53 17.10 0.80 0.00
Urval 2 12.30 13.92 0.30
Vårterminen år 2017 hade Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot opinionsbildning vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.53 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

206

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under VT2017 sökte 206 personer till Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot opinionsbildning vid Södertörns högskola varav 35 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.73 18.00 1.10 4.00
Urval 2 17.10 17.17 0.90 4.00
Vårterminen år 2016 hade Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot opinionsbildning vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.73 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

250

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under VT2016 sökte 250 personer till Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot opinionsbildning vid Södertörns högskola varav 47 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 10 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 18.29 0.90 4.00
Urval 2 16.30 16.40 0.70 4.00
Vårterminen år 2015 hade Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot opinionsbildning vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 18.29 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

284

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under VT2015 sökte 284 personer till Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot opinionsbildning vid Södertörns högskola varav 64 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 12 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 9 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.68 17.00 0.80 4.00
Urval 2 15.04 17.00 0.75 4.00
Vårterminen år 2014 hade Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot opinionsbildning vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.68 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

226

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under VT2014 sökte 226 personer till Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot opinionsbildning vid Södertörns högskola varav 41 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 8 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 6 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm