Antagningspoäng för Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42801

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 12.84 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2018 hade Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling vid Södertörns högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 12.84 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under VT2018 sökte 159 personer till Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling vid Södertörns högskola varav 30 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 21 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 19 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm