Antagningspoäng för Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42817

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.42 15.23 0.55 0.00 4.00
Urval 2 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.42 i urvalsgrupp BI, 15.23 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

150

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under VT2020 sökte 150 personer till Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling vid Södertörns högskola varav 19 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 8 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.20 14.90 0.45 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2019 hade Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling vid Södertörns högskola antagningspoängen 12.20 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under VT2019 sökte 108 personer till Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling vid Södertörns högskola varav 20 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 12 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm