Antagningspoäng för Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42954

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 13.90 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 13.90 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 135 personer till Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning vid Södertörns högskola varav 24 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 13 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 11 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.56 14.40 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning vid Södertörns högskola antagningspoängen 13.56 i urvalsgrupp BI, 14.40 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 131 personer till Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning vid Södertörns högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 13 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 19 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.18 14.94 0.65 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.18 i urvalsgrupp BI, 14.94 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 131 personer till Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning vid Södertörns högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 2 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.05 15.19 0.60 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.05 i urvalsgrupp BI, 15.19 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

195

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 195 personer till Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning vid Södertörns högskola varav 28 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 12 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 19.24 0.90 4.00
Urval 2 17.07 16.39 0.80 4.00
För höstterminen år 2016 hade Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 19.24 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

276

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 276 personer till Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning vid Södertörns högskola varav 37 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 5 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 5 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 18.00 0.95 4.00
Urval 2 17.27 15.26 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

336

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 336 personer till Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning vid Södertörns högskola varav 60 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 7 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.60 1.00 4.00
Urval 2 16.60 16.42 0.70 4.00
För höstterminen år 2014 hade Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

315

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 315 personer till Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning vid Södertörns högskola varav 51 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 10 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 9 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm