Antagningspoäng för Socialt arbete med storstadsprofil vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43936

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.60 0.95 4.00
Urval 2 17.60 17.22 0.90 4.00
För höstterminen år 2017 hade Socialt arbete med storstadsprofil vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1365

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

66

Under HT2017 sökte 1365 personer till Socialt arbete med storstadsprofil vid Södertörns högskola varav 260 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 11 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 10 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.56 17.62 1.00 4.00
Urval 2 17.97 17.30 0.95 4.00
Vårterminen år 2017 hade Socialt arbete med storstadsprofil vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.56 i urvalsgrupp BI, 17.62 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1164

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under VT2017 sökte 1164 personer till Socialt arbete med storstadsprofil vid Södertörns högskola varav 291 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 11 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 11 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.25 1.00 4.00
Urval 2 18.20 17.85 0.95 4.00
För höstterminen år 2016 hade Socialt arbete med storstadsprofil vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.25 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1125

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 1125 personer till Socialt arbete med storstadsprofil vid Södertörns högskola varav 203 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 14 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 13 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 18.39 1.00 4.00
Urval 2 18.00 17.73 1.00 4.00
Vårterminen år 2016 hade Socialt arbete med storstadsprofil vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 18.39 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1063

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

46

Under VT2016 sökte 1063 personer till Socialt arbete med storstadsprofil vid Södertörns högskola varav 268 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 7 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 7 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.53 17.57 1.00 4.00
Urval 2 17.80 17.45 0.95 4.00
För höstterminen år 2015 hade Socialt arbete med storstadsprofil vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.53 i urvalsgrupp BI, 17.57 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1173

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 1173 personer till Socialt arbete med storstadsprofil vid Södertörns högskola varav 207 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 18 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 19 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 16.90 0.95 4.00
Urval 2 17.74 16.50 0.90 4.00
Vårterminen år 2015 hade Socialt arbete med storstadsprofil vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1115

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

72

Under VT2015 sökte 1115 personer till Socialt arbete med storstadsprofil vid Södertörns högskola varav 252 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 10 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 12 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 17.50 1.05 4.00
Urval 2 18.70 17.21 1.00 4.00
För höstterminen år 2014 hade Socialt arbete med storstadsprofil vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.85 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1167

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 1167 personer till Socialt arbete med storstadsprofil vid Södertörns högskola varav 244 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 8 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 7 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 18.00 0.80 4.00
Urval 2 17.50 17.60 0.75 4.00
Vårterminen år 2014 hade Socialt arbete med storstadsprofil vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

944

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

57

Under VT2014 sökte 944 personer till Socialt arbete med storstadsprofil vid Södertörns högskola varav 232 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 4 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 5 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm