Antagningspoäng för Socionomprogrammet med storstadsprofil vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43801

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 18.96 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.92 17.92 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Socionomprogrammet med storstadsprofil vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 18.96 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2341

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

85

Under HT2018 sökte 2341 personer till Socionomprogrammet med storstadsprofil vid Södertörns högskola varav 416 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 24 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 22 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.18 17.60 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.44 17.50 0.90 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Socionomprogrammet med storstadsprofil vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.18 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

2030

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2018 sökte 2030 personer till Socionomprogrammet med storstadsprofil vid Södertörns högskola varav 459 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 13 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm