Antagningspoäng för Socionomprogrammet med storstadsprofil vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43801

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 18.67 0.95 0.00 4.00
Urval 2 18.63 18.41 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Socionomprogrammet med storstadsprofil vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 18.67 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2338

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 2338 personer till Socionomprogrammet med storstadsprofil vid Södertörns högskola varav 425 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 14 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 10 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.75 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.51 17.85 0.95 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Socionomprogrammet med storstadsprofil vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1697

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under VT2020 sökte 1697 personer till Socionomprogrammet med storstadsprofil vid Södertörns högskola varav 390 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 17 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 12 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.97 19.03 1.00 0.00 4.00
Urval 2 18.35 19.03 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Socionomprogrammet med storstadsprofil vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.97 i urvalsgrupp BI, 19.03 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2207

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 2207 personer till Socionomprogrammet med storstadsprofil vid Södertörns högskola varav 379 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 14 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 12 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.14 18.05 0.95 0.00 4.00
Urval 2 17.34 17.33 0.85 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Socionomprogrammet med storstadsprofil vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.14 i urvalsgrupp BI, 18.05 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

1808

Antagna urval 1

78

Antagna urval 2

78

Under VT2019 sökte 1808 personer till Socionomprogrammet med storstadsprofil vid Södertörns högskola varav 476 i första hand. Totalt antogs 78 personer i det första urvalet varav 13 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 17 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 18.96 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.92 17.92 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Socionomprogrammet med storstadsprofil vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 18.96 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2341

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

85

Under HT2018 sökte 2341 personer till Socionomprogrammet med storstadsprofil vid Södertörns högskola varav 416 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 24 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 22 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.18 17.60 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.44 17.50 0.90 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Socionomprogrammet med storstadsprofil vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.18 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

2030

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2018 sökte 2030 personer till Socionomprogrammet med storstadsprofil vid Södertörns högskola varav 459 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 13 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm