Antagningspoäng för Spelprogrammet - inriktning grafik vid Södertörns högskola

Programkod: SH-44930

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.69 16.90 0.85 0.00 3.00
Urval 2 16.28 16.17 0.70 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Spelprogrammet - inriktning grafik vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.69 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

365

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 365 personer till Spelprogrammet - inriktning grafik vid Södertörns högskola varav 82 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 19 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 19 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.74 18.85 1.00 0.00 4.00
Urval 2 15.50 16.05 0.80 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Spelprogrammet - inriktning grafik vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.74 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

322

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 322 personer till Spelprogrammet - inriktning grafik vid Södertörns högskola varav 77 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 18 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 16 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.88 17.50 0.90 0.00 3.00
Urval 2 16.05 16.89 0.85 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Spelprogrammet - inriktning grafik vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.88 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

503

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 503 personer till Spelprogrammet - inriktning grafik vid Södertörns högskola varav 99 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 20 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 21 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.84 16.78 1.05 4.00
Urval 2 16.61 16.61 0.90 4.00
För höstterminen år 2017 hade Spelprogrammet - inriktning grafik vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.84 i urvalsgrupp BI, 16.78 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

641

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 641 personer till Spelprogrammet - inriktning grafik vid Södertörns högskola varav 110 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 18 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 20 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 16.92 1.15 4.00
Urval 2 17.10 15.70 1.05 4.00
För höstterminen år 2016 hade Spelprogrammet - inriktning grafik vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 16.92 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

715

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 715 personer till Spelprogrammet - inriktning grafik vid Södertörns högskola varav 125 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 21 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 26 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.74 16.67 1.10 4.00
Urval 2 17.30 16.66 1.00 3.00
För höstterminen år 2015 hade Spelprogrammet - inriktning grafik vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.74 i urvalsgrupp BI, 16.67 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

707

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 707 personer till Spelprogrammet - inriktning grafik vid Södertörns högskola varav 96 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 23 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 23 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.97 1.20 0.00
Urval 2 17.20 17.05 1.10
För höstterminen år 2014 hade Spelprogrammet - inriktning grafik vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.97 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

737

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 737 personer till Spelprogrammet - inriktning grafik vid Södertörns högskola varav 110 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 16 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 14 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm