Antagningspoäng för Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting vid Södertörns högskola

Programkod: SH-44929

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.31 15.65 0.80 0.00 2.50
Urval 2 15.22 14.83 0.50 0.00 2.50
Höstterminen år 2020 hade Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.31 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

367

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 367 personer till Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting vid Södertörns högskola varav 77 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 32 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 31 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.27 15.51 0.80 0.00 3.00
Urval 2 14.53 14.38 0.75 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.27 i urvalsgrupp BI, 15.51 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

270

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 270 personer till Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting vid Södertörns högskola varav 44 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 33 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 34 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.15 16.30 0.85 0.00 4.00
Urval 2 13.70 15.43 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.15 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

324

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 324 personer till Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting vid Södertörns högskola varav 54 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 28 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 31 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.64 16.40 1.05 4.00
Urval 2 15.10 14.63 1.00 3.00
För höstterminen år 2017 hade Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.64 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

417

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 417 personer till Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting vid Södertörns högskola varav 59 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 27 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 33 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.31 1.20 0.00
Urval 2 15.40 14.71 1.10
För höstterminen år 2016 hade Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.31 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

521

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 521 personer till Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting vid Södertörns högskola varav 96 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 28 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 27 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.40 1.05 0.00
Urval 2 14.63 15.40 1.00
För höstterminen år 2015 hade Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

514

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 514 personer till Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting vid Södertörns högskola varav 74 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 27 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 31 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.73 15.97 1.05 0.00
Urval 2 15.40 15.97 1.00
För höstterminen år 2014 hade Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.73 i urvalsgrupp BI, 15.97 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

504

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

33

Under HT2014 sökte 504 personer till Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting vid Södertörns högskola varav 61 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 28 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 30 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm