Antagningspoäng för Sport Management vid Södertörns högskola

Programkod: SH-43961

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.87 0.95 0.00 0.00
Urval 2 16.65 16.95 0.85 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Sport Management vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.87 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

487

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 487 personer till Sport Management vid Södertörns högskola varav 128 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 41 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 40 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.02 15.91 0.80 0.00 0.00
Urval 2 15.31 14.80 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Sport Management vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.02 i urvalsgrupp BI, 15.91 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

388

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 388 personer till Sport Management vid Södertörns högskola varav 105 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 46 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 44 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 15.84 1.00 0.00 0.00
Urval 2 15.39 15.73 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Sport Management vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 15.84 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

440

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 440 personer till Sport Management vid Södertörns högskola varav 116 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 43 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 37 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.31 16.55 1.00 0.00
Urval 2 15.98 15.56 0.90
För höstterminen år 2017 hade Sport Management vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.31 i urvalsgrupp BI, 16.55 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

545

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 545 personer till Sport Management vid Södertörns högskola varav 135 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 37 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 38 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.31 1.05 3.00
Urval 2 17.30 17.14 1.00 3.00
För höstterminen år 2016 hade Sport Management vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.31 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

602

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 602 personer till Sport Management vid Södertörns högskola varav 137 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 35 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 37 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.27 16.85 1.10 0.00
Urval 2 17.20 16.85 1.00
För höstterminen år 2015 hade Sport Management vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.27 i urvalsgrupp BI, 16.85 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

730

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 730 personer till Sport Management vid Södertörns högskola varav 136 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 25 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 29 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.31 1.10 0.00
Urval 2 17.70 16.60 1.00
För höstterminen år 2014 hade Sport Management vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.31 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

732

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 732 personer till Sport Management vid Södertörns högskola varav 162 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 26 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 26 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm