Antagningspoäng för Tourism Studies: Master Programme vid Södertörns högskola

Programkod: SH-44811

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tourism Studies: Master Programme vid Södertörns högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

7

Under HT2018 sökte 44 personer till Tourism Studies: Master Programme vid Södertörns högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 3 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm