Antagningspoäng för Turismprogrammet vid Södertörns högskola

Programkod: SH-44922

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.03 13.09 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Turismprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 13.03 i urvalsgrupp BI, 13.09 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

230

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 230 personer till Turismprogrammet vid Södertörns högskola varav 40 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 29 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 24 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 14.48 0.35 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Turismprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 14.48 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

408

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

113

Under HT2018 sökte 408 personer till Turismprogrammet vid Södertörns högskola varav 65 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 36 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 113 personer varav 39 var män och 73 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.63 15.20 0.55 3.00
Urval 2 10.21 12.38 3.00
För höstterminen år 2017 hade Turismprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.63 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

620

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

140

Under HT2017 sökte 620 personer till Turismprogrammet vid Södertörns högskola varav 112 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 45 var män och 95 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 42 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.20 0.75 3.00
Urval 2 14.24 14.73 0.40 3.00
För höstterminen år 2016 hade Turismprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

846

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

145

Under HT2016 sökte 846 personer till Turismprogrammet vid Södertörns högskola varav 143 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 34 var män och 110 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 145 personer varav 37 var män och 107 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 15.80 0.75 3.50
Urval 2 15.50 14.72 0.55 3.50
För höstterminen år 2015 hade Turismprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1047

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

130

Under HT2015 sökte 1047 personer till Turismprogrammet vid Södertörns högskola varav 197 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 24 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 26 var män och 103 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.60 0.85 4.00
Urval 2 16.18 15.65 0.60 4.00
För höstterminen år 2014 hade Turismprogrammet vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1177

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2014 sökte 1177 personer till Turismprogrammet vid Södertörns högskola varav 219 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 34 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 27 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm