Antagningspoäng för Utveckling och internationellt samarbete vid Södertörns högskola

Programkod: SH-44925

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.76 16.41 0.35 0.00 3.50
Urval 2 15.24 14.85 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Utveckling och internationellt samarbete vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.76 i urvalsgrupp BI, 16.41 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

315

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 315 personer till Utveckling och internationellt samarbete vid Södertörns högskola varav 37 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 12 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 11 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.36 16.73 0.60 0.00 3.50
Urval 2 12.72 15.70 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Utveckling och internationellt samarbete vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.36 i urvalsgrupp BI, 16.73 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

371

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 371 personer till Utveckling och internationellt samarbete vid Södertörns högskola varav 35 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 11 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 11 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 15.00 0.65 0.00 3.50
Urval 2 11.98 14.32 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Utveckling och internationellt samarbete vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

414

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 414 personer till Utveckling och internationellt samarbete vid Södertörns högskola varav 38 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 7 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 16.54 0.80 4.00
Urval 2 15.00 16.29 0.65 3.00
För höstterminen år 2017 hade Utveckling och internationellt samarbete vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 16.54 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

582

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 582 personer till Utveckling och internationellt samarbete vid Södertörns högskola varav 46 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 18 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 12 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.00 0.80 4.00
Urval 2 16.30 14.80 0.60 4.00
För höstterminen år 2016 hade Utveckling och internationellt samarbete vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

518

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 518 personer till Utveckling och internationellt samarbete vid Södertörns högskola varav 50 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.44 1.00 4.00
Urval 2 17.90 17.18 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Utveckling och internationellt samarbete vid Södertörns högskola antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.44 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

845

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 845 personer till Utveckling och internationellt samarbete vid Södertörns högskola varav 70 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 9 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 18.72 0.90 0.00
Urval 2 17.40 17.67 0.85
För höstterminen år 2014 hade Utveckling och internationellt samarbete vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 18.72 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

582

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 582 personer till Utveckling och internationellt samarbete vid Södertörns högskola varav 53 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 13 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 12 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm