Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård vid Sophiahemmet Högskola

Programkod: SHH-44523

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård vid Sophiahemmet Högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

243

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 243 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård vid Sophiahemmet Högskola varav 168 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 6 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 5 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sophiahemmet Högskola

Andra utbildningar i Stockholm