Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning demensvård vid Sophiahemmet Högskola

Programkod: SHH-44623

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning demensvård vid Sophiahemmet Högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

57

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

18

Under HT2018 sökte 57 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning demensvård vid Sophiahemmet Högskola varav 25 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 0 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 0 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sophiahemmet Högskola

Andra utbildningar i Stockholm