Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning hjärtsjukvård vid Sophiahemmet Högskola

Programkod: SHH-44723

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning hjärtsjukvård vid Sophiahemmet Högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 109 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning hjärtsjukvård vid Sophiahemmet Högskola varav 58 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 6 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sophiahemmet Högskola

Andra utbildningar i Stockholm