Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Svenska som andra vid Stockholms universitet

Programkod: SU-77650

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.02 0.00 0.55 0.00 0.00
Urval 2 13.22 0.00 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Svenska som andra vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.02 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2020 sökte 47 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Svenska som andra vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.34 0.00 0.70 0.00 0.00
Urval 2 13.74 0.00 0.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Svenska som andra vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.34 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2019 sökte 34 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Svenska som andra vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm