Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-77607

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 18.39 1.20 0.00 0.00
Urval 2 16.27 18.39 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 18.39 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

93

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2020 sökte 93 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 6 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 6 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 15.59 0.20 0.00 0.00
Urval 2 11.77 14.11 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 15.59 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under VT2020 sökte 88 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 3 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 6 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.47 0.00 1.00 0.00 4.00
Urval 2 14.89 13.65 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.47 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2019 sökte 83 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 5 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 5 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm