Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Kemi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64493

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 1.05
Urval 2 1.05
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Kemi på Stockholms universitet 22.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 19 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Kemi vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm