Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69139

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.77 18.96 0.70 0.00 0.00
Urval 2 0.00 18.96 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.77 i urvalsgrupp BI, 18.96 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2020 sökte 28 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 0.50
Urval 2 16.40 0.50
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska på Stockholms universitet 16.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 24 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.13 0.50
Urval 2 20.63 0.50
Under terminen VT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska på Stockholms universitet 17.13 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under VT2016 sökte 24 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 11.61 0.70
Urval 2 13.00 11.61 0.70
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska på Stockholms universitet 13.00 i urvalsgrupp BI, 11.61 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 34 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 2 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 0 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.63 12.69 0.80
Urval 2 18.70 12.69 99.99
Under terminen VT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska på Stockholms universitet 15.63 i urvalsgrupp BI, 12.69 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under VT2015 sökte 28 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.32 12.48 0.80 99.99
Urval 2 15.36 12.48 1.30 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.32 i urvalsgrupp BI, 12.48 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 34 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.42 0.40 99.99
Urval 2 18.89 99.99
För vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.42 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under VT2014 sökte 23 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 0 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm