Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Italienska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69142

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 22.05
Urval 2 19.20 22.05
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Italienska på Stockholms universitet 19.20 i urvalsgrupp BI, 22.05 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 15 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Italienska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm