Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69144

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 18.03 0.75 0.00 0.00
Urval 2 20.10 18.03 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 18.03 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

104

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under HT2020 sökte 104 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.93 0.35 0.00 0.00
Urval 2 11.75 16.93 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.93 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2020 sökte 90 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 19.48 0.45 0.00 0.00
Urval 2 15.98 19.48 0.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 19.48 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under HT2019 sökte 98 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 0.00 0.40 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

5

Under VT2019 sökte 91 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 2 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 15.90 0.80 0.00 0.00
Urval 2 17.08 15.90 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 118 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.23 14.65 0.95 0.00 0.00
Urval 2 16.75 14.65 0.60 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.23 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under VT2018 sökte 106 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 16.39 0.60 0.00
Urval 2 15.00 16.39
Vårterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 16.39 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

107

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

5

Under VT2017 sökte 107 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 6 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.67 1.15 0.00
Urval 2 19.67 13.98 0.80
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.67 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2016 sökte 125 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 40% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 16.01 0.85 0.00
Urval 2 15.90 16.01 0.75
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 16.01 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

139

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

8

Under VT2015 sökte 139 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 8 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 0.90 0.00
Urval 2 17.62 0.85
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 115 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 0 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.56 14.85 0.90 0.00
Urval 2 16.58 0.80
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.56 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

107

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under VT2014 sökte 107 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm