Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69146

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.73 12.91 0.40 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.73 i urvalsgrupp BI, 12.91 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

19

Under HT2017 sökte 119 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 9 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 8 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 14.46 0.45 4.00
Urval 2 12.00 2.50
Vårterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 14.46 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

129

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under VT2017 sökte 129 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 16.30 0.55 4.00
Urval 2 13.40 14.43 0.40
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

150

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 150 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 11 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 17.32 0.65 0.00
Urval 2 13.66 17.32 0.40
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 17.32 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

140

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under VT2016 sökte 140 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 6 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 8 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.11 15.66 0.55 0.00
Urval 2 15.68 15.66 0.55
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.11 i urvalsgrupp BI, 15.66 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

133

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 133 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 6 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 16.16 0.65 0.00
Urval 2 15.50 15.62 0.60
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 16.16 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under VT2015 sökte 118 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 6 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 16.18 0.70 0.00
Urval 2 13.10 10.29 0.30
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 16.18 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 99 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 15.62 0.25 0.00
Urval 2 11.20 14.56 0.25 3.00
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 15.62 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under VT2014 sökte 85 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 3 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm